Welcome to our New Forums!

Our forums have been upgraded and expanded!
Olympios666
Reaction score
638

Profile posts Latest activity Postings About

 • Έχετε ακούσει τι λένε οι Έλληνες; Οι Σπαρτιάτες λένε ότι κατάγονται από τον Ηρακλή, ο οποίος ήταν γιος του ψευτοθεου τους του Δια και μιας βρωμερης γυναίκας. Οι Αθηναίοι και οι άλλοι Ίωνες λένε ότι κατάγονται από τον ημίθεο Ίωνα, τον γιο του Απόλλωνα. Ομολογούν λοιπόν οι ίδιοι ότι είναι γένος καταραμένων, τα μιαρά παιδιά του Σατανά, μιας και όλοι ξέρουμε ότι οι ψευτοθεοι τους είναι οι εκπέσοντας Δαίμονες του Εωσφόρου. Αυτό το μικρό έθνος λοιπόν που στο αίμα του κυλάει αίμα Δαιμόνων, πρέπει να εξοντωθει και να μην είνει ούτε ένας. Να καθαρίσουμε την Γη από την ανοσιοτητα των μιαρών Ελλήνων

  Ιωάννης, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, αυτός που οι φονιάδες των Ελλήνων ονόμασαν "Χρυσόστομο" και μάλιστα τον μετέτρεψαν και σε φύλακα των "Ελληνικών γραμμάτων" . Η παραλογια των Ορθόδοξων σε όλο της το μεγαλείο. Πάντως ευχαριστούμε τον Βρωμοστομο που μας υπενθυμίζει από που προερχομαστε

  Have you heard what the Greeks are saying? The Spartans say that they are descended from Hercules, who was the son of their false god Dias and a stinking woman. The Athenians and other Ionians say they are descended from the demigod Ion, the son of Apollo. They therefore confess themselves to be a race of the damned, the pure children of Satan, since we all know that their false gods are the emanating demons of Lucifer. This little nation then, which has the blood of demons in its blood, must be destroyed and not one of them must be left. To cleanse the Earth of the insanity of the evil Greeks  John, Archbishop of Constantinople, the one whom the murderers of the Greeks called "Chrysostom" and even turned him into the guardian of the "Greek letters" . The absurdity of the Orthodox in all its glory. Anyway, we thank Bromostomo for reminding us where we come from.

  Attachments

  • Screenshot_20240620_043902_YouTube.jpg
   Screenshot_20240620_043902_YouTube.jpg
   2.2 MB · Views: 29
  Για τον Χρυσόστομο το όνομα Έλληνας είναι μία βρισιά και τίποτε άλλο.
  ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
  "Η εορτή των Τριών Ιεραρχών εδώ στην Ελλάδα έχει πάρει αυτήν την μορφή που έχει, ότι δηλαδή οι Τρεις Ιεράρχες είναι συνεχιστές του μεγάλου Ελληνικού πνεύματος της αρχαίας Ελλάδος! Αν όμως διαβάσει κανείς τους Τρεις Ιεράρχες και προ παντός τον ιερό Χρυσόστομο, θα δει ότι ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνέχεια επικρίνει τους αρχαίους Έλληνες. Ο Χρυσόστομος είναι μεγάλος "υβριστής" των αρχαίων Ελλήνων. Για τον Χρυσόστομο δηλαδή το όνομα Έλληνας, που είχε καταλήξει να σημαίνει ειδωλολάτρης, είναι μία βρισιά και τίποτε άλλο. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, όπως και ο Γρηγόριος ο Νύσσης δεν πάνε πολύ πίσω στο θέμα αυτό".

  Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Ρωμανίδης, "Πατερική Θεολογία" (Από τους σημαντικότερους θεολόγους της Ορθοδοξίας κατά τον 20ο αιώνα, "Προφήτης της "Ρωμηοσύνης" κατά τον Μεταλληνό).


  For Chrysostom, the name Greek is an insult and nothing else.
  THE FATHERS OF ORTHODOXY AND THE GREEKS
  "The feast of the Three Hierarchs here in Greece has taken the form that it has, namely that the Three Hierarchs are the continuators of the great Greek spirit of ancient Greece! But if one reads the Three Hierarchs and above all St. Chrysostom, one will see that St. John Chrysostom is constantly criticizing the ancient Greeks. Chrysostom is a great "reviler" of the ancient Greeks. That is, for Chrysostom, the name Greek, which had come to mean pagan, is an insult and nothing more. But Basil the Great, like Gregory of Nyssa, does not go far back in this matter."

  Protopresbyter John Romanides, "Patristic Theology" (One of the most important theologians of Orthodoxy in the 20th century, "Prophet of "Romanism" according to Metallino).
  ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΚΑΤΕΛΥΘΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

  "Ὁ μὲν γὰρ Ἑλληνισμὸς πανταχοῦ τῆς γῆς ἐκταθεὶς καὶ τὰς ἁπάντων ἀνθρώπων ψυχὰς κατασχὼν οὕτως ὕστερον μετὰ τὴν τοσαύτην ἰσχὺν καὶ τὴν ἐπίδοσιν ὑπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ κατελύθη δυνάμεως".

  (Ιωάννης ο Χρυσοστόμος, Λόγος εις τον Μακάριον Βαβύλα και κατά Ιουλιανού, ή κατά Ελλήνων)

  Attachments

  • 1686650362821.jpeg
   1686650362821.jpeg
   79.7 KB · Views: 22

  Φοιβε θεε
  Αναξ πυρφορε
  Τριποδιλαλε
  Ξανθε τοξευτα
  Απολλων θεε
  Μαντη δαφνηφορε
  Δαιμων καθαρσιε
  Και αυξητα
  Εσενα καλουμε
  Εσενα υμνουμε
  Πυθιε λατωε
  Παιαν κοσμητα

  Go to sleep.
  Anax, fireman.
  Tripodilla
  Blond arrows
  Apollo gods
  Manti laureate
  Demons' laxatives
  And increased
  We call upon you
  We praise you
  Pythian wolf
  Children of jewels
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…

Al Jilwah: Chapter IV

"It is my desire that all my followers unite in a bond of unity, lest those who are without prevail against them." - Satan

Back
Top