Welcome to our New Forums!

Our forums have been upgraded and expanded!

Iskedyul ng Ritwal na Pagbaliktad ng Torah: Disyembre 7 hanggang Disyembre 12

Voimir

Member
Joined
Jan 7, 2022
Messages
121
Isinulat ni HP. Hoodedcobra666 » Miyerkules, Disyembre 06, 2023

Mga Pagbati sa ating mga Matatapang na Mandirigma ni Satanas,

Inilalathala ko rito ang iskedyul para sa susunod na limang araw simula Disyembre 7. Pagkatapos ng iskedyul na ito, pansamantala tayong hindi magsasagawa ng anumang ritwal na pandigma at magtutuon lamang sa mga ritwal na nagbibigay ng pagpapala.

Kahangalan na kailangan pa ng sinuman, ng alinmang lipunan, ng alinmang bansa, o ng kahit sino na patuloy na ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa negatibong enerhiya, mga sumpa, at tulad ng ating nakikita, mga polisiya ng pandigma na likha ng mga Hudyo. Ang buong mundo ay nabigla na masaksihan ang lahat ng ito, ngunit mulat na rin ang mundo sa mga nangyayari ngayon.

Ang dati-rati'y maskara ng mga "inaping" Hudyo ay bumagsak at nabasag na. Ngayon, nakikita na sila bilang mga mang-aapi na palagi nilang ginagawa. Ayon sa mga opisyal ng Israel, hindi sila titigil hangga't hindi nila naubos ang lahat ng mga tinatawag nilang... terorista.

Kasama na dito ang mga kababaihan, mga bata, at lahat ng tao. Lahat ay itinuturing nilang Hamas, kabilang na ang mga batang binabaril nila o inilalagay sa mga kampo, ayon sa mga nagleaked na mga video. Tulad ng alam natin, sinuman na hindi Hudyo at hindi sumasang-ayon sa kanila, ay tinuturing na terorista, anti-semite, at laging mali, samantalang sila ay laging tama. Pamilyar na tayo sa kanilang mga maling naratibo ngayon.

Ang Gaza ay unti-unting nagiging isang malawakang sakripisyo ng dugo. Habang ang kaaway ay nagsasagawa ng kanilang Hakkunah [Oo, binaliktad ko ito sa pagsulat] sa mga susunod na araw, kailangan nating tiyakin na tayo ay protektado habang ibinabalik natin sa kanila ang kanilang sariling gamot ng kamatayang karma na kanilang ipinapataw sa sangkatauhan nang walang patid.

Tungkol naman sa "Hannukah," isa itong pagdiriwang ng mas marami pang digmaan na umano'y may kinalaman sa pagpapalaya sa maliit, walang tigil na inaapi, palaging mali, hindi kailanman masama, laging mabuti, palaging makatarungan sa lahat ng pagpatay ng lahi at kabuktutan, mga Hudyo.

Malaki ang posibilidad na sa araw na ito ay magpapadala sila ng mga rocket at bala laban sa lahat, sa karaniwang mapayapang relihiyon ng kapayapaan na kanilang kinabibilangan.

Gayunpaman, bukod sa paleolitikong pagmamalupit ng mga Hudyo, gagawin natin ang kailangang gawin sa espirituwal para dito at magpatuloy sa ating mga buhay habang patuloy na nadadagdagan ng Israel ang kanilang malaking talaan ng mga kasalanan at kasinungalingan sa harap ng mga Diyos.

Pagkatapos nito, ipagpapatuloy natin ang kagandahang ninakaw nila mula sa mundo. Siyempre, kasama sa Iskedyul ang mga Ritwal ng Diyos upang magkaroon din ng malakas na resulta.

Nawa'y maging kasama natin ang mga Diyos, at dumating ang mapayapang mga araw kung saan ang kabaliwan ng kaaway ay magiging bahagi na lamang ng nakaraan.

Iskedyul ng Ritwal:

7. Ritwal ng Kapangyarihan ni Andras, Ritwal sa Pagbaligtad ng Sakripisyo ng Dugo, Isumpa ang Israel RTR.
8. Ritwal ng Kapangyarihan ni Andras, Ritwal sa Pagbaligtad ng Sakripisyo ng Dugo, Isumpa ang Israel RTR.
9. Ritwal ng Kapangyarihan ni Orobas, Ritwal ng Hustisya Laban sa Kaaway, Isumpa ang Israel RTR
10. Ritwal ng Kapangyarihan ni Marbas, Ritwal ng Hustisya Laban sa Kaaway, Isumpa ang Israel RTR
11. Ritwal ng Kapangyarihan ni Beelzebul, Pagwasak sa Pandaigdigang Dominasyon ng mga Hudyo Ika-2 Bahagi RTR, Isumpa ang Israel RTR
12. Ritwal ng Kapangyarihan ni Beelzebul, Pagwasak sa Pandaigdigang Dominasyon ng mga Hudyo Ika-2 Bahagi RTR, Isumpa ang Israel RTR

Mga Link ng mga Ritwal [KLASIKONG FORMAT]

Ritwal ng Kapangyarihan ni Andras: https://old.josrituals.org/Demons/Andras_Power_Ritual.html
Ritwal sa Pagbaligtad ng Sakripisyo ng Dugo: https://old.josrituals.org/Rtrs/Reverse195Ritual.html
Isumpa ang Israel RTR: https://old.josrituals.org/Rtrs/CurseIsraelRitual.html
Ritwal ng Kapangyarihan ni Orobas: https://old.josrituals.org/Demons/Orobas_Power_Ritual.html
Ritwal ng Kapangyarihan ni Marbas: https://old.josrituals.org/Demons/Marbas_Power_Ritual.html
Pagwasak sa Pandaigdigang Dominasyon ng mga Hudyo #2: https://old.josrituals.org/Rtrs/D298.html
Ritwal ng Kapangyarihan ni Beelzebul: https://old.josrituals.org/Demons/Baalzebul_Power_Ritual.html

Mga Link ng mga Ritwal [BAGONG FORMAT]

Ritwal ng Kapangyarihan ni Andras: https://josrituals.org/ritual/demon/andras-power-ritual
Ritwal sa Pagbaligtad ng Sakripisyo ng Dugo: https://josrituals.org/ritual/rtr/reverse-blood-sacrifice-genesis-95
Isumpa ang Israel RTR: https://josrituals.org/ritual/rtr/curse-israel-genesis-122-3
Ritwal ng Kapangyarihan ni Orobas: https://josrituals.org/ritual/demon/orobas-power-ritual
Ritwal ng Kapangyarihan ni Marbas: https://josrituals.org/ritual/demon/marbas-power-ritual
Pagwasak sa Pandaigdigang Dominasyon ng mga Hudyo #2: https://josrituals.org/ritual/rtr/destroying-jewish-rule-domination-2
Ritwal ng Kapangyarihan ni Beelzebul: https://josrituals.org/ritual/demon/beelzebul-power-ritual
 

Al Jilwah: Chapter IV

"It is my desire that all my followers unite in a bond of unity, lest those who are without prevail against them." - Satan

Back
Top