Welcome to our New Forums!

Our forums have been upgraded and expanded!

[Duyuru] Focalor / Lucifuge Rofocal’ın Ritüeli Şimdi YAYINDA!

Sonne

Moderator
Joined
Oct 23, 2023
Messages
622
Bu duyuru, Yüksek Rahip Hoodedcobra666'nın forumlardaki yazısından çevrilmiştir.

image.jpg


Bu yazı bir açıklama gerektiriyor çünkü Lucifuge Rofocal son derece ağır iftiralara maruz kaldı, ben bunu düzelteceğim ve O’nu tekrar layık olduğu itibara kavuşturacağım. Ritüeller için acelesi olanlar, bu yazının en aşağısına kaydırın.

Focalor / Lucifuge Rofocal’ın Ritüeli Şimdi YAYINDA!

Tanrılarımıza düşman olanların kitleler önündeki saygısızlıklarını bilenler, onların Tanrılarımızın İsimlerini yozlaştırdıklarını da bilirler. Baal-Zebul, Ekron’un Baş Tanrısı olarak anılırken, Kendisine edilen sinekler ile ilgili küfürler nedeniyle “sineklerin efendisi” olarak anılır oldu. Beelzebul, sinekleri ve salgın hastalıkları uzaklaştırırken, düşman bunu saptırdı.

Bu konuların gerçekliğine dönersek, sadece İsim olarak bile en çok iftiraya uğrayan varlıklardan biri, düşman doktrinlerinde “Şeytan’ın Temsilcisi” olarak geçen “Lucifuge Rofocale”dir. Bu, bir koddur. Yine de sadece isimden yola çıkarak aşağıdaki yozlaşmaları çıkarabiliyoruz:

“Luci-Fuge” iki unsurdan oluşur: Latincede ışık anlamına gelen Lux ve Eski Yunancada “Kaçan” anlamına gelen "Φεύγον" kelimesinden türeyen Fuge. Modern İngilizcede bu kök, “Fugitive” yani “Kaçak” sözcüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Lucifugus kelimesinin kendisi Latince’de de vardır ve “Işıktan kaçan” anlamına gelir.

İsmin ikinci kısmı olan “Rofocal” ise “Lucifer” kelimesinin ters çevrilmiş hâli olan “Reficul” kelimesinin kodudur. Burada açıkça görülebileceği üzerine burada sadece varlığın üzerine büyük bir küfür ve yozlaşma değil, aynı zamanda varlığın İsminin gerçek anlamda ters çevrilmesi de söz konusudur.

“Aslında, Rofocal(e), ‘Reficul’ ya da tersten yazılmış hâliyle ‘Lucifer’ için bir koddur. Ve bu da mantıklıdır çünkü Lucifuge ‘ışıktan kaçan’ anlamına gelirken, bunun zıttı (‘tersi’) ‘ışık getiren’ Lucifer’dır. Yani temelde ‘Rofocale’, ‘Lucifuge’ ile aynı anlama gelmektedir.” Rofocale & Focalor ya da Lucifuge Bilmecesi Üzerine | Luís Gonçalves - Academia.edu 1

Bir başka şey ise Lucifuge Rofocal’ın, Şeytan’ın Temsilcisi olan “Mephistopheles” karakterinin ilham kaynağı olmasıdır. Bu hikâyeler her ne kadar düşman içeriği ile dolu olsa da Goethe’nin eserlerinde Mephistopheles'in maceralara atılması ve Faust'a Ruhsal Bilgi öğretmesi gibi tatlı bir sanatsal tona da sahiptirler. Yine de bunlar, tamamen hatalı olan Yahudi Kabala’sından ve Hristiyanlıktan birçok unsur içeren Hristiyan anlatılarına uyacak şekilde yazılmıştır. Bu bir yana, bunlar yine de birer sanat eseridir ve geçmişte birçok insana, zamanın anlayışına göre tamamen yanlış nedenlerle olsa da, Demonları aramaları için ilham vermiştir.

Goethe’nin başyapıtı, Karanlık Çağlar için çok önemli bir dönüm noktasıydı çünkü Demonlara tapınmayı, okült merakı olan bilge insanların arayışı olarak yeniden tanıttı. Goethe, bu nedenle Hristiyan Kilisesi tarafından hâlâ bir Satanist olarak kabul edilmektedir ve yaşadığı çağın karışıklığına rağmen kendisi büyük olasılıkla Şeytan’ın bir öğrencisiydi. Eserlerinde Mephistopheles ilginç, aşırı zeki ve "Tanrı" hakkında birçok gerçek hakikatten bahseder, ayrıca eserleri o dönemde kilisenin yanlış anlayışına gizli bir şekilde karşı çıkan bir yapıdadır.

1716229089868.png


Şimdi, konunun tarihi yönlerini geçerek okült yönüne doğru ilerliyoruz.

Okült açıdan, Lucifuge Rofocal esasen Lucifer’ın bir temsilcisidir ve “Başkanlık Divanı Elçisi” ile eş değer bir makamdır. Lucifer bizim Tanrımız olduğu için [“Işık Getiren” anlamına gelen Şeytan’a atfedilen en bilinen sıfattır], “Lucifuge”a ışıktan [Lucifer] bir buyruk verildiğinde, bu buyruğu iletmek için ışığı terk etmesi gerektiğinden, efsanevi Mephistopheles de “Lucifuge Rofocal” ile ilişkilendirilmiş ve Şeytan’ın Kendisi için “Anlaşmaların Temsilcisi” olmuştur. Mephistopheles, Lucifuge Rofocal'ın basitçe bir başka adıdır.

O, Şeytan/Lucifer’ın mesajlarını bir temsilci ya da postacı gibi iletebilmesi için ışığa gitmesi ve “ondan kaçması” gereken bir aracıdır. Ayrıca insanlara karşı en dost canlısı ve en şefkatli kişi olarak listelenmiştir. O’nunla daha önce iletişim kurdum ve düşmanla ilgili tüm bu kötü tanımlamaları tamamen iftiradır. Buradan olan diğerleri de bunu biliyor.

Karanlık Çağların geleneksel “Grimoire”larında birçok insan, bu iftirayı atan “Papa Honorius”tan etkilenerek bilgi, doğaüstü anlayış ve yetenekler ya da maddi zenginlik gibi çeşitli amaçlar için kötü illüstrasyonlara aldırmadan Şeytan’la anlaşma yapma girişiminde bulunmuştur. Karanlık Çağlar, düşmanın olumsuz paradigmalarına ve yanlış kavramlarına kanmış olan Şeytan’ın gizli öğrencileri ile doluydu. Tanrılar, her şeye rağmen onlara yardım etti ve bu insanların çoğu daha sonra “Aydınlanma”nın ya da Karanlık Çağların çöküşünün, medeniyetin yeniden kurulmasının timsalleri oldular.

Lucifuge Rofocal’a iki güç verilmiştir: Birincisi, Şeytan/Lucifer’ın ilahi buyruklarına dayanarak daha düşük maddi alemleri ilgilendiren zenginliği, gücü ve şöhreti bahşetmektir. İkincisi ise “Focalor” olarak gemi enkazlarına ve yıkıma neden olabileceği kötü niyetli bir yöne sahip olduğu yazılmıştır. İkinci kelime, Lucifer’ın tersine çevrilmesinden geldiği için bunun O’nu kötü niyetli bir şekilde karalamak için kullanılması şaşırtıcı değildir.

Lucifuge Rofocal’ın, düşmanın bile kabul ettiği metinlerde, insanların yapmak istediği “anlaşmaları” Şeytan/Lucifer’a aktarmaktan “sorumlu” olduğunu yazarlar. Bu, O’nun temsilci olarak konumundan kaynaklanmaktadır.

Tüm bunların hepsi bir yozlaşma olsa da, eğer birisi çıkarabilirse hâlâ açık anlamlara sahiptir. O’nun diğer adı Focalor’dur ve kökeni Latince Ateş anlamına gelen “Focalis” kelimesine dayanır. Ateş, yine bununla bağlantılı olarak Işığın Astral elementiyle ilişkilidir.

Daha açık bir ifadeyle, “Başkanı terk eden” olarak adlandırılan kişi, yeni tanıştığı Başkandan bir mesaj taşıyorsa, bu mesajı iletmek için uzaklaşması gerekir. Bu durumu düzeltmek için kendisiyle doğrudan temasa geçerek, yukarıdaki ifadelerin tamamen bozuk olması nedeniyle, Adının ne olduğunu ve kendisine nasıl hitap edilmesi istediğini sordum.

Şu andan itibaren Kendisinin kamuoyunda tanınacağı isim şudur: "Lucifius Focalor" ya da sadece Focalor. Kullanılabilecek bir diğer isim de Mezopotamya'daki adı olan "Isimud" ya da "Usmu"dur. Mezopotamyalı kimliğinden günümüze ulaşan destanlarda, aynı göreve sahip olduğu, bir elçi olarak her zaman "Enki"nin yanında olduğu, mesajlar ilettiği ve Enki'nin buyruklarını aktardığı çokça resmedilmiştir.

Goetia’nın diğer Tanrıları olan Astarte, Beelzebul ve Azazel’in de aynı şekilde kendi “temsilci elçileri” vardır. Mesela Zeus/Beelzebul’un temsilci elçisi Thoth’tur.

Bu "elçiler" konusuna gelince, iyi bilinen bir elçi Tanrı da Hermes'tir. Hermes, Zeus'un elçisiydi ve O’nun buyruklarını ölümlülere ve Tanrılara iletirdi. Eski Babil'de bu pozisyon "Sukal" olarak adlandırılırdı ve bu varlıkların bu role sahip oldukları kabul edilirdi.

Lucifuge Rofocal ve Demonlara iftira niteliği taşıyan diğer isimler, Pagan Tanrılarını temsil etmedikleri ve Tanrılarımız için iğrenç unvanlar kullanmaktan tamamen kaçınmamız gerektiği için Demon bölümünden çıkarılmıştır.

Tarihsel incelemenin bir parçası olarak orada tutulacaklardır, ancak bundan böyle kullanılmayacaklardır çünkü birisini evine davet etmek ve onu içeri almak için küfür kullanmakla eş değerdirler. Gerçek konuların tartışılmasının yasak olduğu ve Tanrıların ağır iftiralara ve zulümlere maruz kaldığı Orta Çağ’da durum böyleydi, bu nedenle kör insanlardan bile gelen sorulara cevap veriyorlardı. Ancak artık durum hiç de böyle değildir.

Burada verilen Ritüel, Lucifius Focalor içindir ve bu Ritüel; O’nun tarihsel yalanlardan, iftiralardan ve sahtelikten arınmasını ve insanların bu en önemli tanrıyla ilişki kurmaya yeniden davet edilmesini temsil etmektedir.

Ritüel 22 Mayıs'a kadar yapılacaktır.

Focalor’un Gücü Ritüeli
 

Al Jilwah: Chapter IV

"It is my desire that all my followers unite in a bond of unity, lest those who are without prevail against them." - Satan

Back
Top