Welcome to our New Forums!

Our forums have been upgraded and expanded!

Welcome to Our New Forums

 • Our forums have been upgraded! You can read about this HERE

Search results

 1. promitheusS88

  Μεταφράσεις

  Καλησπέρα, εγώ είμαι εντάξει με αυτόν τον αριθμό μεταφράσεων. Παρακαλώ να μου τις αποστείλεις όσο πιο σύντομα γίνεται για να ξεκινήσω!
 2. promitheusS88

  Λίγα πράγματα για όσα λέι το Ταλμούδ για τους Έλληνες

  Δυστυχώς όμως αυτά λατρεύει και ακολουθεί πιστά και με φανατικό ζήλο το... ''ποίμνιο''
 3. promitheusS88

  Μεταφράσεις

  Καλησπέρα και από εμένα. Εις ότι αφορά τα κείμενα που θα μου αναθέσεις να μεταφράσω θα τα λάβεις ολοκληρωμένα δηλάδη ναι μεν θα είναι απο DeepL όμως θα φροντίσω να μην έχουν κάνενα ορθογραφικό η συντακτικό λάθος. Αυτό και για να προχωράει η δουλειά ταχύτερα αλλά και για να μην επιβαρυνθείς με...
 4. promitheusS88

  Μεταφράσεις

  Καλησπέρα, εγώ γενικά μεταφράζω το Exposing Christianity. Η αλήθεια είναι πως λόγο βεβαρυμένου ωραρίου στην εργασία μου οι μεταφράσεις πηγαίνουν πολύ αργά, πιστεύω όμως πως τώρα όντας καλοκαίρι θα μπόρω να ασχοληθώ ξανά ενεργά. Οτιδήποτε θελήσεις μπορείς να μου αναθέσεις η εδώ η στο μέιλ μου...
 5. promitheusS88

  Translators Still Active - Please Reply Here

  I'm active for Greek translations
 6. promitheusS88

  Happy New Satanic Year: 2024

  Voice of a Leader, spirit of a King! With you on the wheel Joy of Satan will be glorified! All Heil HP Cobra! ✋ Happy Satanic new year everyone
 7. promitheusS88

  Death & Funerary Rites In Spiritual Satanism

  Very educational HP, i am open to learn more
 8. promitheusS88

  The Grand Ritual [Schedule Concluded]

  This is great! Let us do our part and let Israel burns in their own sins forever. The Gods are with us so trust them.
 9. promitheusS88

  Crying while doing AoP

  Its a relief... you get cleaned spiritually, let it flow
 10. promitheusS88

  Thank you Valefor!

  I would also like to offer a big public thank you to Valefor. The other day I called him because of a rather difficult phase on a psychological level due to a problem in my eye. I felt his protective energy and his assurance that everything would be fine, which it was! He is an amazing God and...
 11. promitheusS88

  A Message To Those Who Give Us Courage: Keep Blossoming!

  Very nice, beautiful words of an elevated beautiful soul like yours HP Cobra. Thank you for existing here and for being our leader. I believe in you and i am certain that you will take your place among the spiritually ascended people of our time! May you be blessed Hail Satan
 12. promitheusS88

  Pluto Entering Aquarius: First Signs Of Satan's Era...

  May Satan and the Gods bless all of you my Brothers and Sisters! May all the clergy be blessed! As we approach in this new era we must remember that we are Satan's Wolves, strong and capable to win every battle that is ahead of us. We have been called to arms and we will answer with Victory...
 13. promitheusS88

  THE NEW JOY OF SATAN FORUMS ARE NOW LIVE!

  The new forums are just AWESOME 🔥 !!! Amazing work, so nice and so well done ! I'm already enjoying it
 14. promitheusS88

  Fuck The Mob

  These are true words, coming from the soul of a person who truly cares. Everyone should meditate on these words because they contain the truth and whoever applies them will surely have only progress in his life. I am so proud that you are the Leader of this community and my Leader and you are...
 15. promitheusS88

  Satan Lucifer Poseidon – Lord of the Seas

  Hps Lydia, thank you for the knowledge. Yesterday i was praying to Father Satan to show me the way of the wisdom this new year. I am open finally and awaiting His call. I believe i received my answer through this beautiful sermon. Wish you a Happy Yule and a prosperous new year!
 16. promitheusS88

  The JoS Has A New High Priestess

  I think we all expected this, congratulations Hps Lydia :D
 17. promitheusS88

  Request for Musical Talent

  I am a musician. Now, my time is very very limited but if a group of other musicians is formed and i can help also somehow it would be my pleasure
 18. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  Hello im still active if there is anything to be done. Lasts translations from Abrasax123 was at 22 May
 19. promitheusS88

  Azazel's Day: Three Days Of Honor

  Χαίρε Φοίβε Απόλλωνα ! Χαίρε Πύθιε ! Χαίρε Λοξία !
 20. promitheusS88

  Keeping Promises To The Gods

  I have always prayed to the Gods to show me the path and the way to get what I want. Teaching me how to do it is the important thing, not that the Gods do it for me. Besides, if you don't stand on your own two feet, you'll never grow up! The Gods want us to be independent and strong and they are...
 21. promitheusS88

  Joy of Satan Anthem – Directions For Creation Of Our Noble Anthem

  Wow HP amazing taste in music, we have also the same :D Also on my opinion it should have also this element : https://www.youtube.com/watch?v=aNbarKaDwv8 This is also from Mythodea it is a hymn to Deimos Son of Ares, and an invocation to Him. The music is glorious like other movements but...
 22. promitheusS88

  About Our Parents - Healing Parental Problems

  You really have no idea how much i needed this Sermon H.P. ... And it moves my soul and heart on the ways the Gods teach us and heal us. Thank you, i have learned a lesson today
 23. promitheusS88

  2023 - SS CALENDARS [Update: Hungaryan Calendars Ready]

  This is on another level ! And the Hellenic translations is very good and helpful ! A big thank you to all the team and Satanic Blessings for the new year ! :D
 24. promitheusS88

  The Chronicles Of The Jewish GBLT - How Jews Run It

  As a homosexual i have to say that from associating with other gay men i have not known worse. That's not a canon, but it's true to a large degree. Jewish-controlled gay culture has made them almost robotic, ready to accept and support anything that is "modern" and against tradition and...
 25. promitheusS88

  It Is Not "Mandated" To "Accept" Hitler

  Thank you for your time and your answer
 26. promitheusS88

  It Is Not "Mandated" To "Accept" Hitler

  I find it really strange also. Ataturk was a jewish piece of filth from Thessaloniki, his mother was jewish and he was the one that has slaughter thousands of both Armenians and Greeks
 27. promitheusS88

  What Do You Want To See From JoS?

  I personally can't wait for our own coven to manifest in the psychical world. Now i know this is not the time yet, it would be though in the future when the enemy will be nothing and the Joy of Satan will have tremendous power. We will have our own temple as Himmler had done in the past! They...
 28. promitheusS88

  Some Hard Talk

  Not hard talk but TRUE words. Now i can also understand some things on your previous sermons. Words might be hard but they shine like the brightest light, cause they have truth on them! Also it is a very good reminder on my own struggle on deprogramming from the jewish filth
 29. promitheusS88

  To Those Who Care For JoS: Thank You!

  There is always hope as long the Joy of Satan exists. It is the Light in a world of darkness Hail Satan in all eternity !
 30. promitheusS88

  A Story From My Life: A Short Story On Bullying

  I remember a story back when i was in school also. There was this boy, a bully, one of the worst of a kind. He had beaten up hard many guys and also girls and the teachers they did not care so this little shit was going unpunished for a long time. One day, i remember, things went a bit too far...
 31. promitheusS88

  I can't take it anymore

  As others have cover the important matters of Munka/freeing the soul meditations and daily deep aura/soul clean and meditation, i would like to remind that the enemy attacks psychological in a very tricky way and its most of the time very hard to acknowledge and avoid, because the individual...
 32. promitheusS88

  Gods That Were Human - Guides To Humanity & "Hell"

  Really very enlightening article, thank you very much ! I recently did a research trying to find out where they were "inspired" to create hell. I discourage any new member from getting into this process because all christian references are bound with curses and literally you feel like crap...
 33. promitheusS88

  Solving The Enemy Problem - RTR Schedule 5th of August to 9th of August [Concluded]

  They will reap what they sowed. The Ancient Greeks said that the souls of the worst of the worsts were sent to Tartarus, a place of fire and torture where they would be held accountable for all the evil and injustice they did to other people (we are talking about real evil, nothing like the...
 34. promitheusS88

  Friends

  This came on the right time, thanks a lot for this post ! I was a loner by purpose for a really long time mostly because i find no connection with the people of this days, but now i believe its time to find some good palls that are close to my believes and my lifestyle. There are good people out...
 35. promitheusS88

  SUMMER SOLSTICE RITUAL 2022 - AZAZEL'S RITUAL

  Astarte's ritual felt like a breeze of wind. Beelzebul's like the most strong waves. But this one is pure divine light! I personally said a prayer after the Ritual to Him, to bless again the country He was once glorified the most. Lightbringer and Divine Apollo, may the harmony of your lyre...
 36. promitheusS88

  The real greek solution

  The problem with this is that it has been ingrained in the minds of the Greeks that Christ is a national icon. All this nonsense about him having Greek ancestry and all this other stuff, which was imposed on the Gentiles after the bloodshed by the Byzantine emperors that basically genocide the...
 37. promitheusS88

  The real greek solution

  Yes those things probably will work, but only if you first achieve two things : First and foremost deprogram the mind of the Greek people from the hideous evil socialism (aka communism) has done in the era of 80s, 90s early 2000. That for me would be the most difficult of all. Second have in...
 38. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  HP Cobra check your emails when you can please, i just re-forward you the email about the translations
 39. promitheusS88

  About Your First Saturn Return [Updated - How To Manage This And The Good News]

  It's happening now that I'm turning 30... it brought some negative issues to the surface again but in general I don't see anything terribly bad as I would expect. Maybe it's the factor that I've done a lot of works like Munka, runes, magic squares etc... i personally believe that also the RtR's...
 40. promitheusS88

  Jews afraid of Are gods arrival

  Lol they have a really good reason to be afraid :twisted: also the timeline that the article gives (30 years or less) might be correct
 41. promitheusS88

  Is Everyone Entitled To All Knowledge?

  To tell you the truth, I had hoped that this scientist would be reincarnated on our planet, but it looks like that opportunity has been lost for now. It makes you sad to think we are on such a low level... On the subject of knowledge I see it as the ancient mysteries of ancient Greece such as...
 42. promitheusS88

  Happy Birthday To The Maha Siddha - Adolf Hitler - April 20th 2022

  The enemy still fears Him and still keeps the humiliation mode. I recently saw many articles slander Him, about his psychological profile supposedly having crisis etc. On the opposite the reality is that many people are waking up and they ask themselves "well, what if the Austrian painter was...
 43. promitheusS88

  Was Hitler a vegetarian?

  He was for sure not a vegetarian. In the book ''Germany's Hitler'' of Heinz A. Heinz (1938) which I urge anyone who wants to read it, it gives testimonies from his daily life. He was very poor and the food of the poors that time was sausages, which he ate on a daily basis. However, he did not...
 44. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  I have finished the translations of the Hieratic Informations about our Gods https://mega.nz/folder/fR42iAQC#wR6dGOhxPQpWckn0Ce82mQ Ps can't wait to do Satan's also :D
 45. promitheusS88

  RITUAL SCHEDULE: ASTARTE'S RITUAL & JOY OF SATAN MEMBERS PROTECTION RITUAL - FEB 25 TO MARCH 3RD [Schedule Concluded]

  The energies of this ritual are truly amazing and powerful! I would like to share something for the first time cause i suggested to do it, even though i keep my experiences for myself and my black book Right after i finished the Ritual i felt this energy full of beauty, like a soft wind on...
 46. promitheusS88

  READ THIS NOW

  I cannot thank you enough for this post Brother. Satanic blessings to you
 47. promitheusS88

  RUSSIA INVADES UKRAINE WITH MILITARY - War At Almost Certain Possibility

  This isn't the first time they do this of course. When Hitler exposed them they did the same. Lets make sure this time it will backfire on their ugly reptilian heads... the Gods have given us the most powerfull weapon, the RtR !
 48. promitheusS88

  Satan's Poem One - The Hidden Messages

  These type of sermons are real treasures, and should be treated as something sacred. In the future we will have a temple of our own and in our holy books there will be also these sermons for people to read and advance, as we do know
 49. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  HP, please check your messages when you can
 50. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  HP Cobra i'm writing you here because I can't find your email. Whatever there is that want to be done from translations, please tell me.
 51. promitheusS88

  A question to fellow translators about RUNES

  I have check it and its already tralsated in the Greek JoS...
 52. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  I dont know but i would like to, cause i want to know what he is translating ( just for not translate the same pages you know)
 53. promitheusS88

  Just talk to Satan

  For many years i mistakenly thought that i could be granted wishes. Now i say, "Teach me how to do it, show me the path and i will follow it'' This change in thinking has given me much more than I could have imagined.
 54. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  Yes there are in the links cause those articles are already translated in the Greek JoS site. For whatever else feel free to tell me ...
 55. promitheusS88

  Happy New Unstoppable Year - Advancing Into 2022

  Greetings and best wishes for an advancing and prosperous 2022. I just wanted to say that the translations for The Real Holocaust are made, and are on the Greek Translation Thread. Soon ill start working on more translations Glory to Satan for ever !
 56. promitheusS88

  SATAN'S DAY RITUAL - 23rd to 29th Of December - Happy Yule Wishes!

  You have give us the most beautiful gift ! Thank you and Happy Yule to all the Family Hail Satan for ever !
 57. promitheusS88

  Climate Change, Green Energy, The Moon and Space Travel

  Interesting sermon, a bit off topic but since you mention about colonies on the moon in ancient times, it would be interesting to know your opinion about the planet Mars, about colonies, possibility of life etc... from a young age i was excited to learn about this planet and early on I made the...
 58. promitheusS88

  About The Binding Of The Demons [Updated With FAQ]

  It had been strange to me that some people believed that the gods had literally binded ! Nobody can bind so powerfull beings. It was we (humanity) who were cut off from them, trapped in lower levels of existence, unable to hear them and unable to reach them. Thanks to Hps Maxine this has changed...
 59. promitheusS88

  Humanity Stands A Chance Now - But First, Is Military Dictatorship Incoming? [Re-Read This Now...]

  Homosexuals at least in my country are the most brainwashed to a full marxist/gay lifestyle i have ever seen. Most of them (maybe up to 95%) are pro-vaccine not only 3 doses but as many as it has to be (!!!). I am homosexual myself and it makes me sick to see such degeneracy
 60. promitheusS88

  What’s your plan if the vaccine gets mandated in your country?

  I am very very concerned that we will not be able to avoid mandatory vaccination. That's something that makes me quite nervous. I don't want that poison inside me nor will i ever allow to show any kind of green pass to do anything and have any activity... i was born free and i will be free, i...
 61. promitheusS88

  When Will This All End?

  I feel like this sermon is for me, in a way, i was as you say ''pointless worrying'' today about all this situation and the enemy again so i talked to the Gods from my heart, telling Them what is really bothers me and asked for an answer and it came through you, so a BIG thanks!
 62. promitheusS88

  [UPDATED: NEW ASTRO FEATURES 11 SEP 2022] - 2022 Joy of Satan Calendar & Joy of Satan Astrology Website NOW LIVE!

  This is really amazing, it makes me so happy to see that our community grows bigger in all ways everyday ! A big thank you to everyone who participate in this project for all your hard work, may Satan bless you ! Hail Azazel ! Hail the Joy of Satan forever !
 63. promitheusS88

  Happy Samhain Beloved Satanic Family, And A Joke

  Thanks for share the story HP, i wish everyone happy Samhain !
 64. promitheusS88

  About Diet & Spiritual Satanism

  HP Cobra, what do you believe about the diets for certain blood types ? For example, blood type O must eat only meat, dinkel spaghetti, certain fruits like figs etc
 65. promitheusS88

  Useful Information On Numbers 6 and 7

  Enlightening article ! You are a true source of knowledge and wisdom HP
 66. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  Greetings I made the translations of The Real Holocaust. Note that many links are broken and dont work anymore, like all the YouTube videos that have been taken down. https://mega.nz/folder/jBgGUAAZ#v5jjlH1h_f6dSX0vfoQX5A Bellow are the remaining translations from the Greek JoS site to put...
 67. promitheusS88

  AZAZEL - APOLLO: UPDATED PAGE AND ADVANCED INFORMATION

  Amazing sermon HP, thank you so much for the informations and the knowledge you share. Apollo is one of the most noble and beautiful Gods ! I hope i will live to see Him been glorified again in His holy temple at Delphi Hail Apollo !!!
 68. promitheusS88

  Into Satan's Great Upcoming Aeon

  I have to admit that this sermon moved me a lot, as much as it worried me, even though we all know that the more and harder you fight the enemy, the more dangerous waters you enter. But remembering where you take your orders directly from, the worries are gone. You are here, you are our High...
 69. promitheusS88

  JoS Position On The Vaccine

  Surely a Spiritual Satanist has nothing to fear. Satan gives us knowledge that we can use to our advantage. These days I'm being recover from covid and I can say I'm going through it like a simple flu. The annoying thing is the constant fatigue and a bit of dizziness but other than that nothing...
 70. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  Greetings Here is the last three translations that is missing for the complete Exposing Christianity in Greek https://mega.nz/folder/LEwGlbgA#rvi4GgMdMM7I8yUiBo3Nww HAIL SATAN
 71. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  Greetings I mistakenly translated an already translated text. So in this link you have put, is the correct text you are looking for (PROOF: The Bible is for Jewish Witchcraft). As for the other two, here is the link https://satanismos.wordpress.com/2017/03/27/christianity_communism_bible/...
 72. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  This is very true, the moderators can also use for the Greek site that link but personally i dont think it is possible to ''modify'' all of the Hps Maxine's sermons and adapt them to the Orthodox xianity cause that would mean to change almost all of the subject. The moderator of the Greek site...
 73. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  Hello, yes this is the link for the Greek JoS site https://satanismos.wordpress.com/%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c/ Once you enter the website you will read in Greek...
 74. promitheusS88

  For Greek people (about the vaccine)

  Thanks about the article Light, of course they will push and push to have as many people as they can get the vaxine with threats, terror, many will also lose their jobs if they dont do it... i know it sounds very harsh but this is the final chance for the Hellenic people to stand proud and kick...
 75. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  https://mega.nz/folder/mRxnWChS#yh_JJ4mi_RgVJL2u3IRZOg Here it is !
 76. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  Greetings I completed the translations of the remaining articles of Exposing Christianity. I have also check the other ones and they are accurate. I have collected them in a folder so my question now is how can I upload them all here ? Or if there's an e-mail I can send them to. Now i will...
 77. promitheusS88

  Please state here what website you are/will be translating

  I am already translating what is missing from Exposing Christianity from the Greek JoS site. I sure can find also time to correct grammar errors
 78. promitheusS88

  Greek Translation Thread

  Greetings As for the Greek translations there is this site https://satanismos.wordpress.com/. I don't know who is the admin but he has made a really good job, i will check what is missing and i will start translate
 79. promitheusS88

  [ JOS TRANSLATION FORUM NOW LIVE ] Expanding Joy of Satan - my proposal

  Greetings Glad to be a part of this. Mail me on [email protected] for Greek translations
 80. promitheusS88

  Anger Management

  You can try Lydia's Yoga for the root Chakra. It has helped me a lot with the anger and negative emotions i also have https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=47239&p=215380&hilit=lydia#p215380
 81. promitheusS88

  Complete SS Calendar for 2021 [Updated 9 Jan]

  this is great, big thanks!
 82. promitheusS88

  Base: Yoga, Repressed Anger

  I cannot thank you enough for this. A couple of days before, i asked the guidance of the Gods cause all this long period of quarantine i feel so much anger and anxiety and i find it so hard to meditate with concentration even though i am cleaning my Aura and Chakras everyday. So now i have the...
 83. promitheusS88

  Empowering the soul: does it affect social life?

  As you go further with your empowering and deeper with the meditation, expect to be more ''lonely''. This is totally natural and its because you vibrate in a higher level. Proceed and don't be afraid
 84. promitheusS88

  Golden dawn banned in Greece?

  A jew ? Why ? He does not have any of the typical jewish characteristics..
 85. promitheusS88

  Golden dawn banned in Greece?

  Unfortunatelly yes, but there are still trials to come and maybe they don't go to prison at all. This is because the jews still controls everything in Hellas and they fear a nationalist party that has so many potential and was so powerfull in the recent past. The good thing is that by law the...
 86. promitheusS88

  How much meditation we really need?

  Νίκε καλησπέρα each one of us is indivisual, for me personally Agni works wonders. You can try both and see which works better for you, but i have notice also other members have seen better results with Agni. I have try Agni and Somaya after the King and Queen meditation also and i can say i...
 87. promitheusS88

  How much meditation we really need?

  Less is more. This works for me perfect, i was meditating for at least 4 hours a day and it was pure struggle cause i didnt now actually what i was doing. Now i meditate for 2 hours full concetrate and smart combine of meditation for example Yoga, Two Serpents Med with purification of the...
 88. promitheusS88

  Greeks will have to swim until Sicily

  The one thing for sure is that we don't want a war, that is a fact. But if they try anything they will get what they deserve
 89. promitheusS88

  Personal RTR Effects Thread

  There is a feeling of relief everytime i do the Final RtR. Like something is lifting of my soul, and then i feel much more light and peace inside. Another thing is that i always want to do more and more, like my all being and my soul are ''hungry'' for this! It makes me very happy. I can see...
 90. promitheusS88

  Is Portugal a good place to live?

  Sounds so much like Greece
 91. promitheusS88

  IM LEAVING JOS

  I bet you don't meditate or do the RTR's at all So goodbye and best wishes ! Just don't come again after some month's crying like others have done in the past ;)
 92. promitheusS88

  Question for the fire elememt

  Maybe it would be better to use the energy of the Sun, Sun Square etc to clean your soul. An elemental sometimes can be extremelly dangerous if the magician does not know how to control it.
 93. promitheusS88

  Greece says NO to refugees, Closes border with Turkey entirely!

  There are more than 7000 in the borders now. This is trully an invation, most of them are men in the age of 25-27 ! Thakfully is also the army there.
 94. promitheusS88

  Mars Square, Testosterone, working out & Confidence

  Mars square has done wonders to me when it come to gymnastics. I was a lazy type of guy, didnt work out at all, all fat-belly and shit. So i did Mars square to increase my discipline, strenth and gymnastic, i started gym and weight lifting and also cardio and i have found out that im quite good...
 95. promitheusS88

  [Children’s Story] Imbolc: Remembering The Sun

  One day we will teach your stories to our children so they can learn about our beloved Gods :D
 96. promitheusS88

  Experience

  Dude, stop eating those mushrooms
 97. promitheusS88

  Asmodeus

  Because our God's give the answers we seek through our Clergy ! Thank you for the informations HP Mageson
 98. promitheusS88

  What's the point of doing the Reversed breathing exercises which are from Azazel?

  Actually the reverse Sitkari isn't the Cobra Breath ?
 99. promitheusS88

  Complete SS Calendar for 2020

  Yes ! Thank you thank you thank you so much for this and all of your hard work !
 100. promitheusS88

  Questions about Kundalini Yoga

  About the first question i believe 216 it's fine, personally i do 111. As for the 3rd... i believe you visualize (and feel) the energy go all the way up from the spine to the crown chakra, not the 8th. I like to place it there and then meditate on this energy.
 101. promitheusS88

  I want to take a break from this for a while :(

  Seem's like you are going through a bad transit or an enemy attack or both. Either way, you are a soldier of Satan and that makes you important like all of the Brother's and Sister's here. So prove your self worthy and make the God's proud about you. My life used to suck, even now it's not easy...
 102. promitheusS88

  Exposing Kabbalah How The Hebrew Seventh Letter Is Used To Curse Gentiles

  That explains why i am feeling so much negative energy in this letter especialy when i am doing the RtR
 103. promitheusS88

  Members Disappeared?

  Maybe their are still here but not active in writing anymore
 104. promitheusS88

  how syrian war is going to end?

  Don't get to excited. People here in Greece are still very very deep inside the Matrix. I fear they are not gona wake up soon enought
 105. promitheusS88

  I feel Betrayed.

  You're such a pussie dude seriously grow up already
 106. promitheusS88

  Why Hitler is talking good about christianity here?

  In this copy i have from Mein Kampf there is some ''positive'' xtianity in some page's but im not sure if those are really Hitler's word's, i believe it's in a big part corupted. If we were lycky enough to have the original copy of Mein Kampf probably we would ready something very different...
 107. promitheusS88

  Did George Washington Finish The Magnum Opus?

  Can you give some more information's about this HP Mageson ? Thank you
 108. promitheusS88

  Forever Alone? (Please Read)

  I have read your post and it seems we are all in a simular situation but you know what... this is our path. And we have a goal, we are warriors of Satan ! We are here to fight this war, we are chosen for this because we are the only ones that can endure it. Its not easy, thats why we are here ...
 109. promitheusS88

  Our Satanists

  Being here for so many years now, even if i'm not active in forum's, is the most beautiful thing, a real bless that has happen to my life. I really wish some day i could meet you HP Cobra and hear you speak, you must be a great orator !
 110. promitheusS88

  About Munka and Saturn

  Thank you very much for your help ! :)
 111. promitheusS88

  About Munka and Saturn

  So im planing a 90 days Munka working for the negative aspects of Saturn in my life. Its in my second house and i have a really serius problem with my finance, which i intend to eliminate. But Saturn will be retrograde until September... do you think its beter to be patience and wait or i can...
 112. promitheusS88

  Richard Wagner.

  Wagner was trully a genius, i personally believe Satan inspired him to wright such magnificent music. Here is my favorite Aria for act 3 of Die Walküre https://www.youtube.com/watch?v=JR4_9-4cW_o Also Brunnhilde's Immolation gets me really emotional especially in the end...
 113. promitheusS88

  Greek elections

  It will be stronger this time but not yeat. Maybe in the next elections in four years it will, if they choose a new and wiser leader, someone popular enough like Kasidiaris !
 114. promitheusS88

  New meditation (LOL)

  Well... it was helpfull :D :lol:
 115. promitheusS88

  Tesla And Satan

  Just imagine what wonders will he create in his next incarnation, in a free world...
 116. promitheusS88

  Yellow vest protesters burn Jewish bank to smithereens,Army to be deployed. General wants to massacre protesters

  This General's face its so fucking weird in a ugly way. I bet his is a Jew ! Sad think that most of the high ranking officers are jews nowdays.
 117. promitheusS88

  JOY OF SATAN WEBSITES REMOVED BY THE ENEMY

  The jews are exposed in all internet right now, whatever they try to do they can stop any longer what is coming for them. Satan WILL be victorius ! Hail Satan ! Hail our noble Priesthood !
 118. promitheusS88

  Heavy depression, bad blockage on my Sacral Chakra

  Try to get rid of the feeling that you are not worthy, i did a 90 day munka once and it really helps also the rune Wunjo it helps a lot with this kind of problems you sould give it a try. Build a powerfull aura of protection and dont stop for whatever reason, also never forget Kundalini and...
 119. promitheusS88

  Mozart the Mason

  Especially in this Opera (one of my favourites i must say) one can find a really big number of Satanic symbolism !

Al Jilwah: Chapter IV

"It is my desire that all my followers unite in a bond of unity, lest those who are without prevail against them." - Satan

Back
Top